Hoe werkt het?

Wat is de burgerbegroting?

Het district Antwerpen heeft als enige district al jarenlang een burgerbegroting. Op deze burgerbegroting mogen de inwoners elk jaar over 10% van het hele budget van het district beslissen van A tot Z.
10% is maar liefst 1,1 miljoen euro. Om dit in goede banen te leiden gebeurt de verdeling in enkele grote stappen, waarbij de nadruk ligt op bijeenkomsten in levende lijve.

Aanloop

Eerst kozen de bewoners de 12 belangrijkste thema’s, waarna iedereen projecten kon indienen voor het geld van die thema's. Dit kon tot eind juni 2018. Het district Antwerpen toetste vervolgens de ingediende projecten aan zeven criteria (zomer 2018). Je kan momenteel dus geen nieuw project meer indienen, maar enkel stemmen op geselecteerde projecten.

Projecten kiezen

De inwoners kozen welke projecten geld krijgen en uitgevoerd worden in het volgende jaar (2019). Hiervoor vond zowel een online als een offline stemronde plaats. De online stemronde vond plaats in september en oktober 2018, de offline stemronde op het burgerbegrotingfestival op 21 oktober 2018.

Stemmen

Na registratie kon je online op jouw favoriete projecten stemmen. Deze stemmen telde mee voor 20% van de totale score. De offline stemmen op het burgerbegrotingfestival telden mee voor de overige 80%.

We telden bijna 4000 online stemmen en meer dan 1000 live stemmen.

Meedoen?

Dien je project voor de huidige Burgerbegroting in op doemee.burgerbegroting.be ! (tem 16 juni 2019)